Verktøysett for kampanje

OSHwiki muliggjør deling av kunnskap, informasjon og beste praksis knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS)

Organisasjon: EU-OSHA

Land: EU

Description:

OSHwiki ble utviklet av EU-OSHA for å muliggjøre deling av kunnskap, informasjon og beste praksis knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS), for å støtte myndigheter, bransjer og arbeidstakerorganisasjoner med å sikre et godt og sikker arbeidsmiljø. OSHwiki har som mål å fungere som en autoritativ informasjonskilde som lett kan oppdateres, redigeres eller oversettes og kan personer utenfor HMS-miljøet.

Image
OSHwiki enables the sharing of occupational safety and health (OSH) knowledge, information and best practices