Verktøysett for kampanje

Med ledelse fra toppen: unngå større hendelser

Organisasjon: Health and Safety Executive (HSE)

Land: Storbritannia

Description:

En pressekonferanse for å styrke viktigheten av prosesssikkerhet og lederskap i de store risikonæringene og for å lette kunnskapsdeling og god praksis i de store risikonæringene.

Image
Leading from the top: avoiding major incidents