Verktøysett for kampanje

Pressemelding fra toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

EU-OSHA sendte ut en pressemelding om toppmøtet i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen som fant sted i november 2022 for å markere slutten på Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning-kampanjen. Pressemeldingen ble distribuert på engelsk og spansk og informerte leserne om høydepunktene og et sammendrag av arrangementet. 

Image