Verktøysett for kampanje

PowerPoint-presentasjon om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

PowerPoint-presentasjonene om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen gir en oversikt over kampanjen og kampanjeemnet, samt informasjon om hvordan du kan bli involvert.

Image