Verktøysett for kampanje

«De ansattes helse»-banner

Organisasjon: CIOP

Land: Polen

Description:

Å øke bevisstheten til ansatte og arbeidsgivere om helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Image
"Health of employees" banner