Verktøysett for kampanje

Godt arbeid – lang karriere

Organisasjon: Technology Industries of Finland Centennial Foundation

Description:

En PowerPoint-presentasjon om «Godt arbeid – lang karriere». Den presenterer et nytt teknologiprosjekt for teknologiindustrien som tar sikte på å forbedre trivsel på arbeidsplassen gjennom hele yrkeslivet, noe som medfører en konsolidering og forlengelse av yrkeskarrierer.

Image
Good work, longer career