Verktøysett for kampanje

For å få ballen til å rulle. ENETOSH SEE avspark i Zagreb

Organisasjon: ENETOSH

Land: Kroatia

Description:

En pressekonferanse om HMS-utdannelse og -opplæring i forskjellige land. ENETOSH inviterte sørøst-europeiske land (SEE) til Zagreb for å reflektere over den viktige rollen som utdanning og opplæring innen arbeidsmiljø og helse (HMS) spiller i utviklingen av en kultur for forebygging.

Image
To Get The Ball Rolling. ENETOSH SEE Kick-Off In Zagreb