Verktøysett for kampanje

Radioreklame om landbruksmaskiner

Organisasjon: Health and Safety Authority

Land: Irland

Description:

En radioreklame som tar sikte på å øke bevisstheten om sikker bruk av landbruksmaskiner. Reklameinnslaget er en del av en mediekampanje som ble gjennomført av de irske helsemyndighetene, i samarbeid med det irske Landbruksdepartement og Nærings- og fiskeridepartementet.

Image
Farm machinery radio advert