Verktøysett for kampanje

Opplæringsvideo om yrkesrisikoer knyttet til farlige stoffer

Organisasjon: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Land: Spania

Description:

Opplæringsvideo produsert av EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkt i Spania som fremhever risikoen for eksponering for farlige stoffer på arbeidsplassen.

Image
Educational video on occupational risks related to dangerous substances