Verktøysett for kampanje

Digitalt nyhetsbrev for små og mellomstore bedrifter

Organisasjon: European Digital SME Alliance (Den europeiske digitale alliansen for små og mellomstore bedrifter)

Land: EU

Description:

Nyhetsbrev rettet mot små og mellomstore bedrifter i IKT-sektoren for å informere dem om arrangementer, policy-posisjoner, EU-undersøkelser, høringer, finansieringsmuligheter og andre nyheter.

Image