Verktøysett for kampanje

Den 4. internasjonale fagvitenskapelige konferansen

Organisasjon: European Society of Safety Engineers

Land: Kroatia

Description:

Dette arrangementet var viet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen i Kroatia. Foredragsholdere drøftet HMS-lovgivning og sammenlignet tiltak i Kroatia og Serbia. Denne benchmarkingen var et godt verktøy for å reflektere over arbeidsmiljø og helse på et generelt plan samt forskjellige tilnærminger til å håndtere en aldrende arbeidsstyrke i begge landene. Arrangementet satte også fokuset på «Gode arbeidsplasser hele livet»-kampanjen og deling av god praksis fra forskjellige kroatiske organisasjoner. 80 deltakere fra 3 forskjellige land deltok.

Image
4th International Professional-Scientific Conference