Campagnetoolkit

Wetenschappelijke publicaties

Geschikt voor:

Alle soorten organisaties.

Wat is het?

Een publicatie die is gericht op een bepaald wetenschappelijk onderwerp (bijvoorbeeld de gevolgen voor de gezondheid van tabaksrook uit de omgeving). Er wordt dieper en in meer detail op het onderwerp ingegaan dan bijvoorbeeld in een brochure.

Voordelen

 • Een publicatie kan voor een groot aantal doelen worden gebruikt:
 • een hand-out en achtergrondmateriaal voor andere hulpmiddelen,
 • een persbericht,
 • een brochure.
 • U kunt ze tijdens evenementen en beurzen verspreiden en daarnaast online beschikbaar stellen.

Beperkingen

 • Vanwege hun wetenschappelijke aard zijn deze doorgaans niet geschikt voor een algemeen publiek.

Hoe kunt u deze gebruiken?

 • Dit soort publicaties kunnen dienen als wetenschappelijke onderbouwing voor uw campagne.
 • U kunt de gegevens uit deze publicaties gebruiken voor een persbericht, folder of informatieboekje.

Een publicatie voorbereiden

Vraag iemand die gespecialiseerd is in het door u gekozen VGW-onderwerp om een publicatie voor u te schrijven. Vergeet echter niet dat zelfs een dergelijke “wetenschappelijke” tekst door mensen kan worden gelezen die geen specialist zijn. De tekst moet dus niet te academisch zijn en niet teveel jargon bevatten.

Suggesties voor de inhoud

 • Gebruik foto’s om de data te illustreren.
 • Houd uw huisstijl in gedachten.

Verspreiding

 • Toon uw publicaties tijdens evenementen, persconferenties en seminars.
 • Stel ze als downloads online beschikbaar.