Campagnetoolkit

Verslag: “Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025”

Organisatie: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Land: EU

Beschrijving:

Wetenschappelijk verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk waarin de eindresultaten worden gepresenteerd van een groot verkenningsproject over ontwikkelingen in digitale technologieën en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de arbeidswereld.

Image