Campagnetoolkit

Nieuwsbrief

Geschikt voor:

Alle soorten organisaties.

Hoe kunt u dit gebruiken?

Nieuwsbrieven zijn een nuttige manier om mensen regelmatig op de hoogte te houden van belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de lancering van een campagne en de campagneboodschappen. Nieuwsbrieven kunnen op papier of online worden uitgegeven.

Voordelen

 • Gemakkelijk te verspreiden (met name via e-mail)
 • Uw partners of doelgroepen worden regelmatig op de hoogte gehouden.

Beperkingen

 • Het grootste probleem is vaak om genoeg materiaal te vinden voor meer dan één editie.
 • Daarnaast moet u over voldoende tijd beschikken om ieder nummer op tijd uit te brengen.

Inhoud en opmaak

 • Probeer uw verhalen kort en zakelijk te houden.
 • Maak lange artikelen aantrekkelijker door ze op te delen in kleinere stukken met tussenkopjes.
 • Voorzie de nieuwsbrief duidelijk van uw logo zodat mensen weten van wie de nieuwsbrief afkomstig is.
 • Als het een gedrukte nieuwsbrief is, stimuleer de lezers dan om door te bladeren door op het voorblad te vermelden welke artikelen in de rest van de nieuwsbrief staan.
 • Gebruik onderschriften bij foto’s om de centrale boodschap te ondersteunen:
  • Als een foto bijvoorbeeld een nieuw product laat zien, schrijf dan niet gewoon “het nieuwe product”. Schrijf in plaats daarvan zoiets als “Dankzij het nieuwe product wordt de blootstelling aan geluidshinder met 15 % verlaagd”.