Campagnetoolkit

Revalidatie en re-integratie: Analyseverslag over beleidslijnen, strategieën en programma’s van de EU en de EU-lidstaten

Organisatie: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Land: EU

Beschrijving:

In het licht van de vergrijzende beroepsbevolking wordt in dit verslag een overzicht gegeven van de benaderingen van revalidatie en re-integratie die in Europa worden gehanteerd.

Image
Rehabilitation and return to work: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programmes