Skup alata za kampanju

Partneri i umrežavanje

Usmena predaja uvijek je djelotvoran alat. Stoga rad s uglednim partnerima i „saveznicima” može pomoći da dalje proširite poruku svoje kampanje.

Dobro razmislite o organizacijama koje su dio vaših mreža ili s kojima ste već surađivali:

  • Imaju li one iskustva u pogledu određene teme povezane sa sigurnošću i zdravljem na radu koju želite promicati?
  • Jesu li dosad vodile sličnu kampanju?
  • Imaju li uspostavljene komunikacijske kanale koji bi vam mogli pomoći da prenesete svoju poruku?


Osim što vam na raspolaganje mogu staviti svoje komunikacijske kanale, mogle bi vam proslijediti komunikacijske materijale koje biste mogli ponovno upotrijebiti ili s vama podijeliti znanje koje su stekle tijekom vođenja kampanje o istoj temi.

Partners and networking