Skup alata za kampanju

Kampanja „NEKA SIGURAN RAD BUDE OSNOVA!”

Organizacija: Ministarstvo gospodarskog razvoja

Zemlja: Mađarska

Opis:

Kampanja „Neka siguran rad bude osnova!” usmjerena je na promicanje kulture prevencije u području nesreća na radu i profesionalnih bolesti. Kampanja je usmjerena i na radnike, koji mogu prijaviti nepravilnosti u području sigurnosti na radu i na poslodavce, koji mogu saznati više o pitanjima povezanima sa sprječavanjem nesreća.

Image