Skup alata za kampanju

Kampanja za digitalno civilno društvo

Organizacija: Superrr Lab

Zemlja: EU

Opis:

Kampanja za digitalno civilno društvo pokrenuta je u svrhu razvoja svijesti o održivoj i pravednoj digitalizaciji u koju se može uključiti civilno društvo.

Image