Väljaanne


Vaimse tervise häiretega töötajad digimaailmas: probleemid, võimalused ja vajadused

Artiklis antakse ülevaade, kuidas vaimse tervise diagnoositud ja diagnoosimata häiretega töötajad tulevad erinevalt toime töö, tehnoloogia/digitaliseerimise ja seotud nõudmistega. Töötajal on sageli raske avalikustada tööl vaimse tervise häiret eelarvamuste tõttu. Seetõttu peaksid tööandjad stimuleerima konfidentsiaalsust ja usaldust toetavat kultuurimuutust.

Lisaks mõjutas COVID-19 pandeemia oluliselt digiteeritud töö (eelkõige ) levikut ja vaimse tervise häirete sagenemist. Artiklis rõhutatakse vajadust kohandatud lähenemisviiside, usalduse suurendamise ja üldise tunnustamise järele, mida kajastab piisav regulatiivne ja organisatsiooniline tugi. Teadusuuringute edendamine selles valdkonnas on üha olulisem, et tagada vaimse tervise häiretega töötajate vajaduste täitmine muutuvas töömaailmas.

Download PDF file in: