Publikationer


Arbetskraftens mångfald och digitala arbetsplattformar: konsekvenser för arbetsmiljön

Den digitala plattformsekonomin växer snabbt och de typer av arbete som erbjuds skiljer sig lika mycket åt sinsemellan som arbetstagarna själva. Det är vanligare att migranter och etniska minoriteter deltar i plattformsarbete. Andra grupper som ofta drar nytta av denna möjlighet är personer med funktionsnedsättningar och kvinnor.

Det digitala arbetet kan hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden, men det kan också ofta vara en återvändsgränd. Detta diskussionsunderlag belyser de arbetsvillkor och arbetsmiljörisker som är förenade med digitalt plattformsarbete för vissa grupper av arbetstagare.

Resultaten visar hur det digitala plattformsarbetet kan bli en inkörsport till tryggare, säkrare och hälsosammare jobb.

 

Download pdf icon in: