Publikationer


Övervakning och kontroll av distansarbetare: inverkan på arbetsmiljön

I detta diskussionsunderlag undersöks hur (digitala) övervaknings- och kontrollmetoder påverkar arbetsmiljön för distansarbetare, och man tittar också på skillnader mellan arbetstagare på plats och distansarbetare. Resultaten visar att även om sådana system kan öka de psykosociala riskerna och påverka hälsan negativt, har förebyggande arbetsmiljöåtgärder en positiv effekt när det gäller att minska dessa risker och begränsa hälsoeffekterna.

Denna kunskap är ovärderlig för att utvidga hälso- och säkerhetsskyddet till denna nya arbetsform, som omfattar flera typer av jobb som organiseras utanför arbetsgivarens lokaler.

Download pdf icon in: