Publikationer


Könsdimensionen av distansarbete: konsekvenser för arbetsmiljön

Den ökande övergången till och hybridarbete sedan covid-19-pandemin har i hög grad påverkat kvinnor. I detta diskussionsunderlag undersöks distansarbete och arbetsmiljö ur ett könsperspektiv, och utvecklingen av tillhörande lagstiftning granskas.

De luckor i forskningen som konstaterats rör könsaspekter av cybermobbning, köns- och företagsspecifika arbetsmiljöstrategier på området samt avsaknad av könsperspektiv när det gäller arbetsmiljöfokuserad reglering av distansarbete. I dokumentet betonas att jämställdhetsinriktade bestämmelser på området distansarbete och hybridarbete kan bidra till balans mellan arbete och privatliv för kvinnor och till integration på arbetsmarknaden.

Download pdf icon in: