Publikationer


Digitalt plattformsarbete inom vård och omsorg: konsekvenser för arbetsmiljön

Vård- och omsorgssektorn har traditionellt sett legat i framkant när det gäller datorisering och digitalisering. Den tekniska utvecklingen och samhällsförändringarna påskyndades dock ytterligare av covid-19-pandemin och påverkar inte bara arbetstagarna inom denna sektor, utan även tillgången till och kvaliteten på den vård som tillhandahålls.

Detta diskussionsunderlag innehåller fakta om de arbetsmiljörelaterade riskerna och möjligheterna med digitalt plattformsarbete inom sektorn. Resultaten syftar till att hjälpa beslutsfattare och plattformar att tillgodose och hantera arbetstagarnas behov och att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i hela EU.

Download pdf icon in: