Publikationer


Arbetsmiljöaspekterna vid digitalt plattformsarbete: översikt över lagstiftning, riktlinjer, metoder och forskning

Den digitala tekniken har förändrat arbetslivet i Europeiska unionen. De digitala arbetsplattformarna står i centrum för de här förändringarna. Trots de nya arbetstillfällen som de här plattformarna ger upphov till har många forskare och beslutsfattare uttryckt oro över arbets- och anställningsvillkoren för plattformsarbetarna, inte minst på arbetsmiljöområdet.

I den här rapporten undersöks arbetsmiljöaspekterna vid digitalt plattformsarbete. De senaste rönen i fråga om arbetsmiljörelaterade utmaningar och möjligheter inom denna typ av arbete presenteras, samtidigt som man undersöker om och i så fall hur dessa utmaningar och möjligheter hanteras.

En översikt ges också över lagstiftning, riktlinjer och metoder som gäller för hälsa och säkerhet inom digitalt plattformsarbete. Dessutom innehåller rapporten slutsatser och rekommendationer till olika intressenter med tanke på de olika typer av plattformsarbete som finns. 

Download PDF file in: