Kampanjmaterial


Kampanjguide – Friska arbetsplatser I ett digital arbetsliv

I denna vägledning till EU-Oshas kampanj för ett hälsosamt arbetsliv 2023–2025 får du all information du behöver om hur man deltar i kampanjen, inklusive viktiga datum och länkar till användbara resurser.

Vägledningen behandlar fem prioriterade områden: , av uppgifter, och hybridarbete, arbetsledning med hjälp av AI och .

Med beaktande av möjligheterna och riskerna tar vägledningen upp den nya digitala teknikens inverkan på arbetet och de därmed sammanhängande utmaningarna på arbetsmiljöområdet.

Den innehåller fallstudier, praktiska förslag och ett avsnitt om lagstiftning och bestämmelser.