Delo na digitalni platformi: dejstva in številke


Delo na digitalni platformi: dejstva in številke

Image

Ta infografika prikazuje glavna dejstva in številke, povezane z digitalnimi platformami dela, kot del kampanje „Varno in zdravo delo v digitalni dobi“.

Opozarja na razširjenost dela na digitalnih platformah v gospodarstvu EU, tveganja in izzive na področju varnosti in zdravja pri delu ter priložnosti, povezane z njegovo razširjenostjo v vseh gospodarskih sektorjih. Predstavljeni so tudi primeri politik in pobud za preprečevanje tveganj, da bi zagotovili varnost in zdravje delavcev, ki delajo na digitalnih platformah.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |