Publikacije


Delavci z duševnimi motnjami v digitaliziranem svetu: izzivi, priložnosti in potrebe

Članek vsebuje pregled, kako se delavci z odkritimi in neodkritimi duševnimi motnjami drugače spopadajo z delovnimi zahtevami, tehnologijo/digitalizacijo in medosebnimi odnosi. Za zaposlenega je razkritje duševne motnje na delovnem mestu pogosto težavno zaradi stigmatizacije. Zato bi morali delodajalci spodbujati tiste spremembe v kulturi organizacije,ki vzpostavljajo okolje varovanja zaupnosti in zaupanja.

Predvsem zaradi pandemije covida-19 se je digitalizirano delo (zlasti ) izjemno razširilo, duševnih motenj pa je vedno več. V članku je poudarjena potreba po prilagojenih pristopih, krepitvi zaupanja in splošnem priznavanju problematike, ki jih odraža ustrezna regulativna in organizacijska podpora. Napredne raziskave na tem področju so vse pomembnejše, saj je nujno zagotoviti izpolnjevanje potreb delavcev z duševnimi motnjami v spreminjajočem se svetu dela.

Download PDF file in: