Publikacije


Upravljanje delavcev z umetno inteligenco – od tehnološkega razvoja do vplivov na delavce ter njihovo varnost in zdravje

 (UI) spreminja naravo dela in delovnih razmerij. Ta dokument z analizo podatkov o patentih in njihovih vsebin opredeljuje tehnologije za upravljanje delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci, ter njihovo razširjenost v sektorju.

V njem je predstavljen pristop na podlagi meritev, ki se lahko uporabi za proučitev vpliva tehnologij za upravljanje delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci, na delavce, naloge in funkcije. Ugotovitve kažejo na škodljiv vpliv, ki ga , lahko ima na njihovo varnost in zdravje. Pomembno dejstvo, razvidno iz raziskave je, da je le zanemarljiv delež patentov namenjenih izboljšanju dobrega počutja ljudi, kar kaže, da se podjetja premalo zanimajo za uporabo tovrstnih tehnologij za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.

Download pdf icon in: