Študije primerov


Slovenija: Spodbujanje varnosti na delovnem mestu ter telesnega in duševnega zdravja v zavarovalnici

Zaposleni v slovenski zavarovalnici Zavarovalnica Triglav, d.d., večinoma opravljajo pisarniško delo in so zaradi dela pred računalnikom izpostavljeni tveganju za razvoj kostno-mišičnih obolenj. Podjetje je pri obravnavanju duševnega in telesnega zdravja uporabilo celosten pristop z ergonomskimi ukrepi, spodbujanjem telesne dejavnosti in ozaveščanjem o delu v pisarni in od doma. Rezultat tega je bila večja motivacija in zmanjšanje bolniških odsotnosti zaposlenih.

Podjetje Zavarovalnica Triglav, d.d. je eden od zmagovalcev na 15. natečaju za priznanja za dobro prakso, ki poteka v okviru kampanje Zdravo delovno okolje, kjer se podeljujejo priznanja za uspešno preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj.

Download pdf icon in: