Publikacije


Varnost in zdravje pri delu: spoznanja na podlagi predpisov, politik, ukrepov in pobud

Razširjenost in dejavnosti spletnih platform, ki se uporabljajo za usklajevanje povpraševanja po delovni sili in njeni ponudbi, so se v EU v zadnjih 10 letih hitro povečevale. Odzivi na razvijajoče se gospodarstvo digitalnih platform so bili sprva omejeni in so večinoma prišli s strani podjetij, delavcev in njihovih predstavniških organizacij ter lokalnih in regionalnih oblikovalcev politik. Ta pojav je nato pritegnil večjo pozornost na ravni EU in držav članic, sedaj pa se večji poudarek namenja tudi delovnim pogojem platformnih delavcev ter njihovi varnosti in zdravju pri delu.

V tem poročilu o politikah so izpostavljene ključne ugotovitve in sklepi poglobljene študije predpisov, politik, strategij, pobud, ukrepov in programov, ki so povezani z varnostjo in zdravjem pri delu. Poročilo temelji na štirih študijah primerov, pregledu literature in posvetovanjih z nacionalnimi informacijskim točkami agencije EU-OSHA.

Na področju platformnega dela se obravnavajo izzivi glede varnosti in zdravja pri delu ter odzivi nanje, poleg tega pa tudi spremembe v Španiji, Italiji in Franciji. Štiri ključne ugotovitve, ki so pomembne za oblikovalce politik in odločevalce, se nanašajo na premisleke, s katerimi bo omogočen napredek, in oprijemljiva priporočila za odpravljanje težav z varnostjo in zdravjem pri delu, ki so povezana s platformnim delom.

Download pdf icon in: