Publikacije


Proučevanje razsežnosti spola pri delu na daljavo: posledice za varnost in zdravje pri delu

Vse večji prehod na in hibridno delo od začetka pandemije covida-19 je močno vplival predvsem na ženske. V tem dokumentu za razpravo je obravnavana razsežnost spola pri delu na daljavo ter varnosti in zdravju pri delu in pregled razvoja zadevne zakonodaje na tem področju.

Ugotovljene vrzeli v raziskavah vključujejo razsežnost spola pri kibernetskem ustrahovanju, politike na področju varnosti in zdravja pri delu na ravni podjetij ter odsotnost vidikov spola pri urejanju dela na daljavo, osredotočenega na varnost in zdravje pri delu. V dokumentu je poudarjeno, da lahko določbe na področju dela na daljavo in hibridnega dela, ki upoštevajo vidik spola, prispevajo k ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem žensk in njihovemu vključevanju na trg dela.

Download pdf icon in: