Publikacije


Delo na digitalni platformi v sektorju zdravstvenega in socialnega varstva: posledice za varnost in zdravje pri delu

Sektor zdravstvenega in socialnega varstva že tradicionalno prednjačil v trendih informatizacije in digitalizacije. Nadaljnje tehnološke in družbene spremembe, ki jih je pospešila pandemija covida-19, ne vplivajo le na delavce v tem sektorju, temveč tudi na cenovno dostopnost in kakovost zagotavljanja oskrbe.

Dokument vsebuje dokaze o tveganjih in priložnostih za varnost in zdravje pri delu, ki jih prinaša delo na digitalni platformi v tem sektorju, ugotovitve pa so namenjene pomoči oblikovalcem politik in platformam pri obravnavanju in obvladovanju potreb delavcev ter krepitvi zdravstvenih sistemov po vsej EU.

Download pdf icon in: