Študije primerov


Napredni robotski sistemi za pregledovanje in vzdrževanje plinske in naftne infrastrukture (ID10)

Da bi dalo prednost varnosti in zdravju svojih delavcev, je norveško državno podjetje za plinsko infrastrukturo uvedlo robotske tehnologije.

Prej so preglede in vzdrževanje plinske in naftne infrastrukture opravljali ročno, pri čemer so bili delavci izpostavljeni nevarnostim, ki jih predstavlja delo znotraj tlačne posode.

Zdaj podjetje uporablja dva robotska sistema. Z ohranitvijo popolnega nadzora nad obema robotskima sistemoma, ki se lahko upravljata od zunaj, so delavci pridobili nova znanja in spretnosti. Posodobljen kontrolni seznam za varnost in zdravje pri delu odraža zahteve te nove stvarnosti.

Download pdf icon in: