Publikasjoner

Del dette på:

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: optimering av opptaket

Fremveksten av teknologier som kunstig intelligens, , og stordataprogrammer og deres økende utbredelse på arbeidsplassen endrer dagens praksis for arbeidsmiljøovervåking. 

Den generelle suksessen til nye systemer for arbeidsmiljøovervåking vil avhenge av effektiv kommunikasjon av tilgjengelige data og forskning, vedvarende innsats for standardisering på tvers av EU og inkluderende implementeringsprosesser. Arbeidstakeres datasikring og personvern er hovedprioriteringer i de bredere diskusjonene om å sikre arbeidsmiljø og helse både nasjonalt og på EU-nivå. 

Download PDF file in: