Pubblikazzjonijiet


Il-ġestjoni tal-ħaddiema permezz tal-IA - Mill-iżvilupp teknoloġiku għall-impatti fuq il-ħaddiema u s-sigurtà u s-saħħa tagħhom

L-intelliġenza Artifiċjali (IA) qed tibdel in-natura tax-xogħol u tar-relazzjonijiet tax-xogħol. Permezz ta’ analiżi tad-data u l-kontenut tal-privattivi, dan id-dokument jimmappja t-teknoloġiji tal-ġestjoni tal-ħaddiema bbażata fuq l-IA (AIWM) u l-penetrazzjoni settorjali tagħhom.

Jipproponi approċċ ibbażat fuq il-kejl li jista’ jintuża biex jiġi investigat l-impatt tat-teknoloġiji tal-AIWM fuq il-forza tax-xogħol, il-kompiti u l-funzjonijiet. Is-sejbiet jindikaw l-impatt avvers li l-AIWM jista’ jkollha fuq is-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema. Huwa importanti li jiġi nnutat li r-riċerka turi li frazzjoni marġinali biss ta’ privattivi huma mmirati lejn it-titjib tal-benesseri tal-bniedem u li hemm nuqqas ta’ interess korporattiv li jintużaw tali teknoloġiji biex isir titjib fl-OSH.

Download pdf icon in: