Pubblikazzjonijiet


Esplora d-dimensjoni tal-ġeneru tat-telexogħol: implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Il-bidla dejjem akbar lejn it-telexogħol u x-xogħol ibridu mill-pandemija tal-COVID-19 ’l hawn kellha impatt qawwi fuq in-nisa. Dan id-dokument ta’ diskussjoni jesplora d-dimensjoni tal-ġeneru tat-telexogħol u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) u jirrieżamina l-iżviluppi fil-leġiżlazzjoni relatata.

Il-lakuni fir-riċerka identifikati jinkludu d-dimensjoni tal-ġeneru f’dak li jirrigwarda l-intimidazzjoni ċibernetika, il-politiki tal-OSH fil-livell tal-ġeneru u tal-kumpanija f’dan il-qasam, u n-nuqqas ta’ aspetti tal-ġeneru fir-regolamentazzjoni tat-telexogħol iffukat fuq l-OSH. Id-dokument jenfasizza li d-dispożizzjonijiet sensittivi għall-ġeneru fil-qasam tat-telexogħol u x-xogħol ibridu jistgħu jikkontribwixxu għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tan-nisa u għall-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

Download pdf icon in: