Kampanijos priemonių rinkinys

Naujienų paketas

Tinka:

Didesnės organizacijos, turinčios didesnius finansinius išteklius.

Kas tai?

A-juostos medžiaga: Redaguota AV medžiaga, kurioje užfiksuoti svarbiausi interviu ir (ar) vaizdai su užkadrinio balso takeliais. B-juostos medžiaga: Atsarginė AV medžiaga su bendrais kadrais ir interviu be užkadrinio balso takelio, bet su patalpos garsu. Televizijos transliuotojai gali įterpti savo balsą ant pateiktos B-juostos medžiagos dalių. Paprastai tiek A, tiek B juostų paketuose yra 15 minučių pusiau redaguotos AV medžiagos, kurioje pateikiami renginio akcentai, įskaitant nustatytus kadrus ir trumpus garso įrašus. Tai suteikia televizijos transliuotojams tinkamą AV medžiagą, kuri yra aktuali naujienų pranešimams.

Nauda

 • Su profesionalo pagalba galite sukurti puikią medžiagą, kuri gali būti naudojama skirtingai

Trūkumai

 • Jei norite turėti profesionalią medžiagą, turite numatyti gana didelį biudžetą.

Kaip parengti pirminę ir antrinę filmuotą medžiagą?

 • Pagalbos pasirenkant žiniasklaidai įdomiausius įvykius turėtumėte kreiptis į ryšių su visuomene arba komunikacijos agentūrą. Pavyzdžiui, spaudos konferencijos. Ši agentūra parūpins:
  • profesionalius darbuotojus,
  • operatorius,
  • garso technikus,
  • prodiuserius arba televizijos žurnalistus.
 • Medžiaga turėtų būti tokia, kad televizijos transliuotojai norėtų ją panaudoti, tačiau, kaip ir pirminė bei antrinė medžiaga, reikia, kad joje būtų dėmesį patraukianti naujiena.
 • Po renginio ryšių su visuomene agentūra taip pat turėtų stebėti ir vertinti naujienų paketo transliavimą.