Kampanijos priemonių rinkinys

Filmuoti kadrai

Tinka:

Didesnės organizacijos, turinčios didesnius finansinius išteklius.

Kas tai?

Standartiniai kadrai – tai archyvuoti kadrai ar naujai nufilmuota medžiaga, kuri gali būti naudojama temai iliustruoti. Jie iš dalies sumontuoti ir kokybiškai transliacijai tinkami kadrai be užkadrinio balso. Šie kadrai naudojami paaiškinti pagrindinius jūsų organizacijos prioritetus ir veiklą.

Nauda

  • Juos sukurti pigiau nei, pavyzdžiui, vaizdo įrašą žinioms.
  • Galite juos paruošti naudodamiesi vidaus ištekliais.

Trūkumai

  • Jei savo įmonėje neturite operatoriaus ar įrangos, turėsite pasitelkti juos iš išorės, o tai gali daug kainuoti.

Kadrų montavimas

  • Filmuoti kadrai gali būti 15–60 sekundžių trukmės. Jie visų pirma skirti audiovizualinės žiniasklaidos specialistams, kurie juos gali panaudoti, pavyzdžiui, žinių reportažams montuoti.
  • Medžiaga turėtų būti tokia, kad televizijos transliuotojai norėtų ją panaudoti, tačiau, kaip ir pirminė bei antrinė medžiaga, reikia, kad joje būtų dėmesį patraukianti naujiena.
  • Kadrai turėtų būti kokybiški ir raiškūs, kad juos būtų galima nepastebimai sujungti su kita filmuota medžiaga.