Kampanijos priemonių rinkinys

Saugumas gali būti: penkios darbuotojų saugos istorijos

Organizācija: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (it. INAIL: Nacionalinis nelaimingų atsitikimų darbe draudimo institutas)

Šalis: Italija

Aprašymas:

Naujienų paketai (A juosta) DVD diskas, kuriame yra perspektyvių jaunų Italijos kino režisierių sukurti penki dokumentiniai filmai, kuriuose pateikiami konkretūs darbuotojų saugos geros praktikos pavyzdžiai.

Image