Skup alata za kampanju

Kanal na YouTubeu Zaklade SHARE

Organizacija: Zaklada SHARE

Zemlja: Srbija

Opis:

Zbirka videozapisa kojima se promiču digitalna prava i sloboda na srpskom, albanskom i makedonskom jeziku.

Image
SHARE Foundation YouTube channel