Skup alata za kampanju

Seminar o zdravlju mišićno-koštanog sustava djece i mladih radnika

Organizacija: EU-OSHA

Zemlja: EU

Opis:

Seminar u organizaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu u suradnji s ENETOSH-om u okviru aktivnosti EU-OSHA-e u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu u području poremećaja mišićno-koštanog sustava koji je usmjeren na zdravlje mišićno-koštanog sustava djece i mladih radnika.

Image
Seminar on musculoskeletal health in children and young workers