Skup alata za kampanju

Paneuropski fotografski natječaj 2011.

Organizacija: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Zemlja: EU

Opis:

U okviru fotografskog natječaja primijenjen je pristup izravnog slanja e-poruka kako bi se doprlo do više od 5 000 pretplatnika s popisa e-adresa. E-poruka sadržavala je bilten s informacijama o natječaju.

Image
pan-European Photo Competition 2011