Skup alata za kampanju

Seminar u organizaciji nacionalne središnjice

Organizacija: Državni inspektorat rada / Národný inšpektorát práce

Zemlja: Slovačka

Opis:

Seminar koji organizira nacionalna središnjica u Slovačkoj o upravljanju opasnim tvarima na radnom mjestu namijenjen članovima nacionalne mreže i stručnjacima za sigurnost i zdravlje na radu.

Image
National Focal Point organised seminar