Skup alata za kampanju

Skup promotivnih alata IGCS-a

Organizacija: Međunarodno društvo za borbu protiv ginekološkog raka (IGCS)

Opis:

Skup promotivnih alata za događanje IGCS-a (Međunarodno društvo za borbu protiv ginekološkog raka) 2016. u Lisabonu, uključujući natpise i oglase.

Image
IGCS Promotional toolkit