Skup alata za kampanju

Kako upravljati opasnim tvarima s pomoću internetskih alata za procjenu rizika

Organizacija: Cosanta

Zemlja: Nizozemska

Opis:

Besplatni brzi tečaj koji organizira organizacija Cosanta o upotrebi njezina internetskog alata za procjenu rizika „Stoffenmanager”, koji pomaže zaposlenicima da poštuju zakonodavstvo EU-a prilikom rada s opasnim tvarima.

Image
How to manage dangerous substances with online risk assessment tools