Skup alata za kampanju

Tiskani oglas o filmskoj nagradi za zdrava radna mjesta

Organizacija: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Zemlja: EU

Opis:

Tiskani oglas EU-OSHA-e o filmskoj nagradi za zdrava radna mjesta u katalogu festivala DOK u Leipzigu.

Image
Healthy Workplaces Film Award Print Advertising