Skup alata za kampanju

Oglas na Instagramu o zdravim i sigurnim radnim uvjetima

Organizacija: Ministarstvo rada i socijalne politike (Njemačka)

Zemlja: Njemačka

Opis:

Oglas na Instagramu o Nacionalnom akcijskom planu za poduzeća i ljudska prava.

Image
Healthy and safe working conditions Instagram advertisement