Skup alata za kampanju

Vizualni materijali kampanje o upotrebi rukohvata

Organizacija: „Air Liquide” i „akzent design”

Zemlja: Njemačka

Opis:

Kampanja o upotrebi rukohvata sastavni je dio niza mjera u središtu poduzeća Air Liquide u Frankfurtu. Ondje radi otprilike 700 osoba, a zaposlenike je potrebno upoznati sa svjesnom upotrebom stubišta. Ključni vizualni materijali kampanje prikazuju osobe koje oprema dobro štiti (npr. igrači hokeja na ledu, vitezovi, nogometaši). Izloženi su u prirodnoj veličini na stubištima u sjedištu poduzeća. Osim toga, kao popratne mjere upotrijebljeni su plakati, razglednice, letci i organizirano je manje natjecanje.

Image
"Come home safe!" poster