Skup alata za kampanju

Kampanja #FeelSafe

Organizacija: INAIL

Zemlja: Italija

Opis:

Cilj je kampanje #FeelSafe istaknuti brojne opasnosti rada kod kuće, proširiti kulturu suzbijanja rizika i promicati društvenu vrijednost zaštite obveznog osiguranja.

Image
47.7