Skup alata za kampanju

Profil EU-OSHA-e na Facebooku

Organizacija: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Zemlja: EU

Opis:

Profil EU-OSHA-e na Facebooku. Sadržava najnovije vijesti i kretanja u vezi s kampanjama za zdrava radna mjesta te objave o zdravlju i sigurnosti na radu općenito.

Image